Podmínky

Odesláním formuláře udělujete společnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o., se sídlem náměstí Práce 2512, Zlín, 760 01, IČ 29283329, DIČ CZ29283329 , souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je po společnost ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Klient se zavazuje, že na konzultaci poskytne úplné a pravdivé informace o jeho zdravotním stavu.

Společnost ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. je zařízení specializující se na dietetiku a dietologii. Ve svém týmu má specialisty, kteří provádějí konzultace, a také lékaře a zdravotníky, kteří dohlíží na správnost diagnóz a podpůrné léčby. ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. není lékařské zařízení.

Podmínky konzultace po telefonu:

  • Souhlasím s tím, že cena telefonické konzultace je snížena na 250 Kč z důvodů, že nebude možné provést měření
  • Po uskutečnění konzultace, vám na e-mail zašleme jídelníček pro odkyselení organismu s dalšími bonusy zdarma, které vám pomohou s vyrovnáním acidobazické rovnováhy
  • Doba konzultace po telefonu se může pohybovat od 15 do 40 minut, vzhledem k náročnosti vaší zdravotní anamnézy
  • Souhlasím s uhrazením částky 250 Kč po uskutečnění telefonické konzultace s následným zasláním jídelníčku pro vyrovnání acidobazické rovnováhy a dalších bonusových materiálu ZDARMA